Protokoły pomiarowe instalacji

Protokoły pomiarowe instalacji elektrycznych

Protokoły pomiarowe instalacji elektrycznych

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Protokoły pomiarowe elektryczne

są dokumentem niezbędnym do potwierdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania instalacji elektrycznej. Firma Mega-Wat, będąca ekspertem w dziedzinie elektrotechniki, oferuje swoim Klientom wykonywanie kompleksowych pomiarów instalacji elektrycznych, zakończonych sporządzeniem precyzyjnych protokołów pomiarowych.

Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej

jest oficjalnym dokumentem, który zawiera rezultaty przeprowadzonych testów i ocen technicznych stanu instalacji. Protokoły takie są wymagane przede wszystkim przy odbiorach nowo wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów, a także podczas przeglądów okresowych czy po awariach systemu elektrycznego.

Zawartość protokołów pomiarowych elektryki obejmuje szeroki zakres informacji. Specjaliści Mega-Wat zwracają uwagę nie tylko na wartości prądów, napięć czy oporności izolacji, ale również na potencjalne usterki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników oraz efektywność energetyczną systemu. W protokołach znajdują się między innymi takie dane jak: wyniki pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, pętli zwarciowej czy pomiarów różnicowoprądowych.

Protokoły z pomiarów elektrycznych muszą być wykonane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Aby sprostać tym wymaganiom, Mega-Wat stosuje nowoczesne przyrządy pomiarowe oraz posiada certyfikowane uprawnienia do wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych. Dokumentacja tworzona przez naszych fachowców pozwala na uchylenie wszelkich wątpliwości dotyczących stanu technicznego instalacji, a także stanowi wiarygodną bazę do dalszych operacji serwisowych czy modernizacyjnych.

Rzetelnie wykonane i szczegółowe protokoły pomiarowe są więc nie tylko wymogiem prawnym i technicznym, ale stanowią równocześnie dowód na wysoką jakość i bezpieczeństwo infrastruktury elektrycznej. W Mega-Wat rozumiemy, że jakość i dokładność tych dokumentów są istotnymi elementami zarządzania budynkiem, dlatego każde zlecenie traktujemy z największym profesjonalizmem i zaangażowaniem.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.