Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne

pomiary elektryczne

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Pomiary elektryczne

stanowią fundament bezpieczeństwa i niezawodności każdego obiektu wykorzystującego energię elektryczną. Mega-Wat to ekspert w tej dziedzinie, zapewniający usługi na najwyższym poziomie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim, obsługując miasta takie jak Białystok, Warszawa, Olsztyn czy Lublin.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych przez naszą firmę obejmuje szeroki zakres działań diagnostycznych i prewencyjnych. Zajmujemy się oceną stanu izolacji, pomiarom rezystancji uziemień oraz sprawdzaniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary te są nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim środkiem zabezpieczającym przed ryzykiem wystąpienia awarii czy zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców.

Co więcej, pomiary natężenia oświetlenia pozwalają na optymalizację warunków pracy w miejscach publicznych i prywatnych pomieszczeniach, co przekłada się na poprawę komfortu oraz efektywności wykonywanych zadań. Mega-Wat specjalizuje się równocześnie w odbiorach budowlanych i badaniu ciągłości przewodów, co gwarantuje, że nowe instalacje elektryczne są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi normami.

Dokumentacja w postaci protokołów pomiarowych przygotowywana przez naszych specjalistów stanowi rzetelny zapis przeprowadzonych prac, który jest niezbędny przy ubezpieczeniach oraz w przypadku kontroli. Regularne pomiary okresowe instalacji zapewniają ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania na co dzień. Pomiary impedancji i badanie izolacji kabli wykonywane przez Mega-Wat są kluczowe dla wykrywania ewentualnych defektów ukrytych i zapobiegają niespodziewanym przerwom w dostawie prądu.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu klienci mogą liczyć na profesjonalizm i dokładność, a przede wszystkim na bezpieczeństwo swoich instalacji elektrycznych. Zapewnianie tego typu usług to odpowiedzialność, której Mega-Wat podejmuje się z pełnym zaangażowaniem i specjalistyczną kompetencją.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące 

 • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
 • przegląd elektronarzędzi
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
 • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.

Pomiary elektryczne Białystok

 

Protokoły z pomiarów elektrycznych

Wyniki pomiarów zestawione są w protokole z pomiarów. Dokument ten jest dowodem przeprowadzenia pomiarów. Ponadto stwierdza zgodność / niezgodność parametrów instalacji elektrycznej z normami w tym zakresie. Protokół z pomiarów z wynikiem pozytywnym (potwierdzający sprawność i bezpieczeństwo instalacji i urządzeń elektrycznych) wymagany jest przez następujące instytucje:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego (odbiór budowlany)
 • Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej, np. PGE Dystrybucja S.A. (w formie “oświadczenia wykonawcy instalacji elektrycznej”)
 • Straż Pożarna (przy odbiorze i dopuszczeniu obiektu / pomieszczenia do eksploatacji)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Państwowa Inspekcja Pracy

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy skorzystać z zakładki kontakt

Sprawdź nasze opinie

Pomiary elektryczne Białystok