Odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej

Badanie ciągłości przewodów

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

Odbiór instalacji elektrycznej

jest procedurą niezbędną do oficjalnego potwierdzenia, że wykonane prace spełniają wszystkie wymogi techniczne oraz bezpieczeństwa. Odbiór instalacji elektrycznej domu odbywa się poprzez szczegółową kontrolę przeprowadzoną przez uprawnionego elektryka po zakończeniu montażu wszystkich elementów systemu elektrycznego. Ten etap jest konieczny przed rozpoczęciem użytkowania nowej lub zmodernizowanej instalacji elektrycznej, wykonywany zarówno w przypadku budynków jednorodzinnych, jak i mieszkań.

Podobnie, odbiór instalacji elektrycznej w firmie jest ważnym punktem, który zapewnia, że wszystkie urządzenia i maszyny będą mogły pracować w bezpiecznym środowisku elektrycznym. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, odbiór techniczny musi być przeprowadzony przez uprawnione osoby z zewnętrznej, licencjonowanej firmy lub przez wykwalifikowane służby techniczne przedsiębiorstwa, po wcześniejszym wykonaniu i zatwierdzeniu projektu elektrycznego.

Oprócz fizycznego sprawdzenia instalacji, istotnym aspektem jest też wydanie oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej, które jest formalnym dokumentem stwierdzającym, iż montaż odbył się zgodnie z obowiązującymi normami, przy użyciu odpowiednich materiałów i w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom. Taki dokument pełni funkcję pewnego rodzaju gwarancji, że prace zostały wykonane profesjonalnie.

W przypadku odbioru instalacji elektrycznej mieszkania, należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy takie jak gniazdka, przełączniki, przewody, rozdzielnie oraz inne urządzenia końcowe. Odbiory takie często zbiegają się z końcową fazą budowy lub remontu i są przeprowadzane zarówno w nowych, jak i w istniejących już budynkach, aby upewnić się, że instalacja jest bezpieczna i nie występują żadne ukryte wady.

Firma Mega-Wat jako doświadczony wykonawca w branży elektrycznej oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi obejmujące zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo oraz odbiór instalacji elektrycznych. Dbałość o detale oraz ścisłe przestrzeganie norm i standardów to klucz do zapewnienia, że energia elektryczna użytkowana w domu czy firmie jest nie tylko efektywna, ale przede wszystkim bezpieczna.

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.