Pomiary okresowe instalacji

Pomiary okresowe instalacji elektrycznych

pomiary okresowe instalacji elektrycznych

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Okresowe badanie instalacji elektrycznej

jest działaniem prewencyjnym, kluczowym dla utrzymania bezpieczeństwa użytkowników oraz efektywności działania instalacji elektrycznych. Realizowane przez firmę Mega-Wat okresowe pomiary elektryczne są nie tylko wymogiem prawnym, ale stanowią również istotny element konserwacji nieruchomości.

Regularne okresowe przeglądy instalacji elektrycznej pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów opartych na instalacjach elektrycznych, takich jak zużyte komponenty, przeciążenia, czy wadliwe połączenia. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie awariom, które mogłyby prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym zagrożenia pożarowego.

Firma Mega-Wat oferuje przeglądy okresowe instalacji elektrycznych, podczas których technicy dokładnie oceniają stan techniczny instalacji, wykonując przy tym zestaw kluczowych pomiarów. Skrupulatnie przeprowadzane są testy takich parametrów jak ciągłość przewodów ochronnych, izolacyjności obwodów, czy prądy różnicowoprądowe, które są wymagane przepisami prawa budowlanego.

W zakres usług Mega-Wat wchodzi również informowanie klientów o zakresie usług wchodzących w  okresowe pomiary elektryczne oraz o ich cenie. Transparentność kosztów jest dla nas ważna, a zatem zawsze staramy się przedstawić wstępną wycenę usług pomiarowych w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta.

Z myślą o długofalowym użytkowaniu i bezawaryjności instalacji elektrycznych, Mega-Wat poleca regularne przeglądy okresowe instalacji elektrycznych. Są one nie tylko prawnym obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków, ale służą także ochronie przed potencjalnymi usterkami. Rzetelnie wykonane badanie i wynikający z niego protokół stanowi dokumentację stanu technicznego instalacji, co jest kluczowe przy ewentualnej potrzebie interwencji czy modernizacji systemu.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.