Pomiary elektryczne do ubezpieczenia

Pomiary elektryczne do ubezpieczenia

Pomiary elektryczne do ubezpieczenia

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Właściciele domów, mieszkań i lokali firmowych, poszukujący optymalnego zabezpieczenia swojej nieruchomości przez nieoczekiwanymi zdarzeniami, takimi jak awarie instalacji elektrycznej czy pożar, powinni zwrócić szczególną uwagę na pomiary elektryczne do ubezpieczenia domu lub firmy. Funkcjonowanie każdej instalacji elektrycznej wiąże się z ryzykiem, które może zostać znacznie zredukowane dzięki odpowiednim badaniom technicznym.

Pomiar instalacji elektrycznej do ubezpieczenia

to czynność, której celem jest stwierdzenie, czy instalacja jest bezpieczna i działa zgodnie z obowiązującymi normami. Obejmuje to m.in. sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji oraz parametrów pracy zabezpieczeń. Dokonanie takiego pomiaru pozwala nie tylko zincreasować poziom bezpieczeństwa w lokalu lub domu, ale także często staje się warunkiem uzyskania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej wymagają przedstawienia wyników badania elektrycznego w momencie zawierania polisy. Ubezpieczenie OC mieszkania, domu lub firmy zabezpiecza w przypadku rozprzestrzenienia się ognia lub innej szkody spowodowanej przez instalację do sąsiadujących budynków lub lokali, dlatego też towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obniżyć składkę dla tych, którzy wykazują dbałość o stan techniczny instalacji.

Fachowo wykonane pomiary elektryczne do ubezpieczenia firmy dają gwarancję, że prócz ochrony prawnej, przedsiębiorca zapewnia odpowiednią ochronę swoim pracownikom, klientom, a także sprzętowi i towarom znajdującym się w lokalu. Nie można pominąć również aspektu finansowego – pomiary mogą ocalić przed ogromnymi stratami spowodowanymi przez awarie czy wypadki, które mogłyby być skutkiem zaniedbanej instalacji elektrycznej.

Podsumowując, pomiary elektryczne do ubezpieczenia domu, mieszkania i firmy są ważnym krokiem nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa, ale też do okazania odpowiedzialności i profesjonalizmu w zarządzaniu nieruchomością. Mega-Wat, jako doświadczony wykonawca w branży elektrycznej, oferuje kompleksowe usługi pomiarowe, będące solidną podstawą zarówno do uzyskania korzystnej polisy ubezpieczeniowej, jak i do zapewnienia spokoju ducha mieszkańców i użytkowników każdego obiektu.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.