Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia

pomiary oswietlenia

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Prawidłowe natężenie oświetlenia w miejscach pracy i pomieszczeniach użytkowych ma kluczowe znaczenie dla komfortu, wydajności pracowników i ogólnej funkcjonalności przestrzeni. Firma Mega-Wat specjalizuje się w wykonywaniu profesjonalnych pomiarów natężenia światła, w tym pomiaru oświetlenia awaryjnego, zarówno na etapie projektowym, jak i już działających instalacji, zapewniając obsługę na terenie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Pomiar natężenia oświetlenia

przeprowadzany przez naszych doświadczonych specjalistów, ma na celu weryfikację, czy ilość światła w danym miejscu spełnia normy bezpieczeństwa i ergonomii. W badaniu tym wykorzystujemy zaawansowane narzędzia pomiarowe, które precyzyjnie określają poziom oświetlenia, a wyniki zapisujemy w formie protokołu. Pomiar natężenia oświetlenia protokół jest dokumentem, który potwierdza wykonanie usługi zgodnie ze standardami i przepisami, a także służy jako oficjalny zapis stanu technicznego instalacji oświetleniowej.

Ponadto, pomiar natężenia oświetlenia badanie pozwala określić, czy oświetlenie awaryjne w obiektach spełnia swoje funkcje, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia i ewakuacji. Mega-Wat przeprowadza pomiar oświetlenia awaryjnego zgodnie z najwyższymi standardami, analizując, czy intensywność i rozmieszczenie świateł awaryjnych są wystarczające do oznakowania dróg ewakuacyjnych i miejsc zebrań.

Usługi firmy Mega-Wat są nieocenione w procesie certyfikacji pomieszczeń biurowych, przemysłowych, handlowych, a także w placówkach edukacyjnych i opieki zdrowotnej, gdzie odpowiednie warunki oświetleniowe mają bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie. Prowadzimy kompleksowe badania, które obejmują nie tylko pomiar światła, ale również jego analizę w kontekście ergonomii i efektywności energetycznej.

Z Mega-Wat klienci otrzymują pewność, że ich oświetlenie jest zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkowników oraz wymogów prawnych. Dzięki regularnym pomiarom natężenia oświetlenia i ich szczegółowym protokołom, klient jest w stanie zadbać o prawidłową eksploatację i konserwację systemów oświetleniowych, unikając zbędnych kosztów i potencjalnych niezgodności z regulacjami prawnymi.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.