Ochrona Przeciwporażeniowa Odgromowa

Ochrona Przeciwporażeniowa Odgromowa

badania odgromowe przeciwporażeniowe

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

jest niezbędnym aspektem zabezpieczania obiektów i osób przebywających w ich obrębie przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Firma Mega-Wat oferuje kompleksowe usługi związane z zapewnieniem ochrony przeciwporażeniowej, w tym przeprowadzanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz dokonywanie pomiarów ciągłości instalacji odgromowych.

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

są kluczowe w ocenie, czy systemy ochronne działają poprawnie i czy są w stanie skutecznie ochronić przed niebezpiecznymi skutkami działania prądu elektrycznego wywołanego wyładowaniami atmosferycznymi. W procesie tym, specjaliści Mega-Wat wykonują szereg działań, które mają na celu kompleksową diagnozę stanu zabezpieczeń antyprzepięciowych oraz wykrycie potencjalnych słabych punktów instalacji.

Równie ważnym aspektem zabezpieczeń jest pomiar ciągłości instalacji odgromowej, który gwarantuje, że wszystkie elementy systemu są prawidłowo połączone i że mogą bezpiecznie odprowadzić nadmiar ładunków elektrycznych bezpośrednio do uziemienia. Nieprzerwana i dobrych jakościowo ścieżka przepływu prądu odgromowego jest fundamentem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Usługi świadczone przez Mega-Wat pozwalają nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów przez ludzi, ale także na ochronę sprzętu elektrycznego przed uszkodzeniem w wyniku impulsów elektromagnetycznych. Znaczenie przeprowadzanych przez nas pomiarów podkreśla fakt, że są one często wymagane przepisami prawa oraz normami bezpieczeństwa.

Dzięki nowoczesnym technologiom pomiarowym i metodom stosowanym przez Mega-Wat, nasi klienci mogą być pewni, że ich systemy ochrony przeciwporażeniowej spełniają wszystkie warunki niezbędne do sprostania wyzwaniom związanym z wyładowaniami atmosferycznymi. Współpraca z nami daje pewność, że niezbędne testy i regulacje zostaną wykonane według najwyższych branżowych standardów, zapewniając bezpieczne warunki dla infrastruktury i jej użytkowników.

 

Kontakt
604 620 676

kontakt@mega-wat.pl

 

 

Wykonujemy następujące usługi:

  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
  • przegląd elektronarzędzi
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
  • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.