Pomiary w siedzibie Totalizatora Sportowego w Białymstoku

Wykonanie pomiarów:

  • Badania włączników różnicowo-prądowych;
  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TN-S i napięciu znamionowym U = 230/400 V z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym;
  • Badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej zasilanych z sieci TN-S o napięciu znamionowym U = 230/400 V;
  • Badanie rezystancji posadzek z wykładziny elektroprzewodzącej – pom. serwerowni;
  • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne;
  • Sprawdzenie wyłącznika głównego PPOŻ;

Dodaj komentarz