Pomiary elektryczne Białystok

Badania okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych w Białymstoku i okolicach.

 • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia
 • przegląd elektronarzędzi
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
 • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pracownicy z Pomiary Elektryczne Białystok przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację kontrolnopomiarową.

Pomiary elektryczne Białystok

Protokoły z pomiarów elektrycznych

Wyniki pomiarów zestawione są w protokole z pomiarów. Dokument ten jest dowodem przeprowadzenia pomiarów. Ponadto stwierdza zgodność / niezgodność parametrów instalacji elektrycznej z normami w tym zakresie. Protokół z pomiarów z wynikiem pozytywnym (potwierdzający sprawność i bezpieczeństwo instalacji i urządzeń elektrycznych) wymagany jest przez następujące instytucje:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego (odbiór budowlany)
 • Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej, np. PGE Dystrybucja S.A. (w formie „oświadczenia wykonawcy instalacji elektrycznej”)
 • Straż Pożarna (przy odbiorze i dopuszczeniu obiektu / pomieszczenia do eksploatacji)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Państwowa Inspekcja Pracy

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy skorzystać z zakładki kontakt

Pomiary elektryczne Białystok – sprawdź nasze opinie

Pomiary elektryczne Białystok